Kundecaser

Vi kan argumentere i det vide og brede om våre roboters fortreffelige egenskaper. Men for deg er det kanskje vel så viktig å få kjennskap til kundenes meninger om UR-robotene de har installert.

Nedenfor viser vi derfor noen eksempler på deres erfaringer med robotene fra Universal Robots, og hvordan disse har bidratt til å forbedre virksomheten deres.