Nyhet

UR-roboter til landets største robotprosjekt for videregående skoler

Oppland fylkeskommune, som nå er en del av Innlandet fylkeskommune, har virkelig tatt digitalisering og Industri 4.0 på alvor.

Skoleroboter fra Universal Robots er en viktig del av den nye læreplanen

Innkjøpet av disse skolerobotene er en konsekvens av fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner. Det vil gi digitalisering og robotisering få en enda mer sentral rolle i videregående skole for fag- og yrkesopplæring.

– Vi føler oss privilegerte, fordi vi har et fylkesting som er opptatt av å skape gode læringssituasjoner for elevene våre. Politikerne der har vært sterke pådrivere for å tilføre skolene våre nødvendig kompetanse og utstyr, forteller fagopplæringsleder Jørn Olav Bekkelund i Oppland fylkeskommune.

Digitalisering og robotisering står sentralt i morgendagens arbeidsmarked

Fylkestinget har i løpet av de siste tolv månedene bevilget innkjøp av 11 skoleroboter fra Universal Robots. Disse er nå fordelt på de videregående skolene i fylket.

– Vi ser at innovasjon nå i all hovedsak er rettet mot digitalisering og robotisering, sier Bekkelund. – Da er det viktig at også skolene våre blir i stand til å ta i bruk mulighetene som ligger i dette. Og da ikke bare innenfor Industri 4.0 og Bygg 4.0, men også når det gjelder omsorgs- og velferdsteknologi. For digitalisering vil også føre til at for eksempel helsepersonell vil få nye oppgaver. Vi må tilføre elevene våre nye læringsformer for å gjøre dem godt skodd til morgendagens arbeidsmarked.

I tillegg til robotene fra Universal Robots har skolene også blitt tilført VR-briller, 3D-scannere og 3D-printere.

– Industri 4.0 er i full gang på videregående skoler i Oppland, konkluderer Bekkelund.

Oppland er et foregangsfylke i Norge når det gjelder robotisering

Et av målene med denne satsingen på digitalisering og robotisering, er å få flere til å søke på fag- og yrkesopplæring. På dette området er Oppland tidlig ute, ifølge Cobotnor, som har levert alle 11 skolerobotene fra Universal Robots.

– Ja, dette er helt unikt, understreker daglig leder Espen Hansen i Cobotnor. – Så vidt jeg vet er dette det største robotprosjektet i skolesammenheng i Norge, og det største innkjøpet en fylkeskommune noensinne har gjort til sine videregående skoler.

De innkjøpte skolerobotene kan stå usikret i klasserommet, i motsetning til tradisjonelle industriroboter som av sikkerhetshensyn må gjerdes inn.  På robotene kan elevene gjøre all mulig integrasjon mot andre installasjoner og systemer som skolen råder over.

– Vi anser Innlandet som en viktig region for roboter, og vi synes det var godt gjort av Oppland fylkeskommune å satse så sterkt på dette området, påpeker Hansen. – Innkjøpsprosessen ble raskt gjennomført, og robotene fra Universal Robots ble kjapt rullet ut til skolene deres. Like etter var de i full gang med undervisningen på skolerobotene sine. Så Oppland har virkelig vært et foregangsfylke, mener vi.