Nyhet

Investerer i roboter til videregående skoler

Innlandet Fylkeskommune har de siste årene kjøpt flere samarbeidende roboter, såkalte coboter, til bruk i undervisningen på fagskoler og videregående skoler.


Nylig utlyste de tidenes største anbud i Norge på hele 11 nye samarbeidende roboter. Dette kom i tillegg til 9 roboter de kjøpte på anbud i 2019. Den gangen var det Kameleon Robotics som ble valgt som leverandør og historien gjentok seg på anbudet i 2023, da Kameleon Robotics nok en gang ble valgt med roboter fra den danske robotprodusenten Universal Robots.

Følgende videregående skoler er så heldige å få en splitter ny samarbeidende robot:

  • Raufoss vgs.
  • Lillehammer vgs. avd Nord
  • Valdres vgs.
  • Hadeland vgs.
  • Dokka vgs.
  • Ringsaker vgs.
  • Sentrum vgs.
  • Solør vgs.
  • Nord Østerdal vgs.
  • Jønsberg vgs.


“Innlandet fylkeskommune tar digitalisering og Industri 4.0 på alvor. Derfor har vi nå kjøpt inn ytterligere 11 roboter til de videregående skolene i 2023. Innkjøpet er en konsekvens av fagfornyelsen, og digitalisering i industrien og andre bransjer. Økende grad av automatisering fordrer at vi i større grad tar i bruk robotteknologi i undervisningssammenheng, sier seksjonssjef Jørn Olav Bekkelund i Innlandet fylkeskommune.

“Digitalisering vil få en enda mer sentral rolle i videregående skole for fag- og yrkesopplæring fremover”, sier Bekkelund. - “Vi føler oss privilegerte, fordi vi har et fylkesting som er opptatt av å skape gode læringssituasjoner for elevene våre. Politikerne har vært sterke pådrivere for å tilføre skolene våre nødvendig kompetanse og utstyr. Vi har de siste årene investert i nærmere 20 roboter og disse er nå fordelt på de videregående skolene i Innlandet. Vi ser at innovasjon nå i all hovedsak er rettet mot digitalisering”, fortsetter Bekkelund: “Da er det viktig at også skolene våre blir i stand til å ta i bruk mulighetene som ligger i dette. Og da ikke bare innenfor Industri 4.0 og Bygg 4.0, men også når det gjelder omsorgs- og velferdsteknologi. Vi må tilføre elevene våre nye læringsformer for å gjøre dem godt skodd til morgendagens arbeidsmarked.

Jørn Olav Bekkelund, seksjonsjef Innlandet Fylkeskommune

Dagens innkjøp tar oss også inn i en ny tid, med overgang til industri 5.0 som vil sette fokus på samhandling mellom mennesker og teknologi, med elever og fagarbeidere som positive drivere for bærekraftig teknologisk og organisasjonsmessig utvikling”, avslutter Bekkelund.

Lars Kjelling, daglig leder i Kameleon Robotics uttaler:

«Vi er veldig stolt av at Innlandet Fylkeskommune igjen valgte oss. Vi skal nå levere roboter fra Universal Robots til 10 videregående skoler i Innlandet Fylkeskommune og kontraktens verdi er på 3,7 millioner. Denne anbudskontrakten befester vår posisjon som leverandør av roboter og robotopplæring til norske utdanningsinstitusjoner. Vi synes det er spennende at Innlandet Fylkeskommune satser så mye på robotundervisning og erfarer at dette er svært ettertraktet erfaring i industrien. Vi i robotbransjen synes det er flott at det er satt av politiske midler for å lære fremtidige arbeidstakere robotikk i praksis. I denne leveransen skal det leveres både undervisningsroboter og komplette sveiseroboter. Dette vet vi er etterspurt kompetanse i norske produksjonsbedrifter som står foran en massiv omstilling for å kunne være konkurransedyktig også i fremtiden»

«Kameleon Robotics har en lang historie med å levere samarbeidende roboter fra Universal Robots og er Distributør av disse i Norge. Totalt har vi levert mer enn 100 slike roboter til norske skoler», avslutter Kjelling.

Lars Martin Gjeraker er forretningsutvikler i Kameleon Robotics og prosjektleder for leveransen av de nye robotene til fylkeskommunen. Han forklarer:

«Robotene fra Universal Robots er ekte industrielle roboter utviklet med fokus på sikkerhet, brukervennlighet og fleksibilitet. Kombinert med et komplett opplæringskonsept fra Kameleon Robotics, gir dette stor pedagogisk verdi for skolene. Vi ser frem til å arbeide tett med skolene for å sikre en vellykket implementering og opplæring av lærerne i bruk av disse robotene.

Dette prosjektet er et skritt videre for å styrke utdanning og teknologisk utvikling i hele Norge. Disse robotene vil gi elevene og lærerne en spennende mulighet til å utforske og forstå ny teknologi, og samtidig fremme kunnskap og kompetanse innenfor robotikk og automatisering. Leveransene av robotene er allerede i gang og alle skal få robotene innen utløpet av november. Flere av skolene som nå får robot, er de samme som kjøpte sin første robot ved anbudet i 2019. Erfaringene så langt gjorde at lærerne ønsket seg flere roboter slik at enda flere elever fikk bruke roboter i praksis. Det er et flott initiativ av Innlandet Fylkeskommune at flest mulig elever ved linjene Teknologi- og Industrifag samt Elektro får relevant opplæring i programmering og bruk av robot.» avslutter Gjeraker.